هزینه های شرکت در کنفرانس

هزینه ثبت نام غیر حضوری (برای یک مقاله):  200.000 تومان

هزینه ثبت نام حضوری (برای یک مقاله): 300.000 تومان

هر مقاله اضافی: 150.000 تومان


ورود به سیستم

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/12/01
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/12/03
  • کنفرانس1398/12/08