اهداف کنفرانس

تهیه و تدوین سازوکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه در راستای ساخت داخل 

زمینه سازی برای اشتراک گذاری و تسهیم دانش متقابل صنعت و دانشگاه
توسعه و نشر الگوهای مناسب ارتباطی صنعت و دانشگاه
فراهم شدن مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در طرح های دانش بنیان و کاربردی مورد نیاز صنعت و بنگاه های کشور 
فراهم کردن بستر ارتباطی استارت آپ و شرکت های دانش بنیان با صنایع و بنگاه ها 
جهت دهی و هدفمند کردن فعالیت های استارت آپ و شرکت های دانش بنیان دانشگاهی در جهت ساخت داخل  
 

ورود به سیستم

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/12/01
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/12/03
  • کنفرانس1398/12/08